Kontakt

Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi

Szanowni Państwo,
pamiętając o misji naszej szkoły, by wspierać uczniów w rozwoju intelektualnym, duchowym i fizycznym, pragniemy stwarzać przestrzeń, która będzie ten proces wspomagać.
Doskonale wyposażone pracownie, pomoce dydaktyczne to elementy tej przestrzeni, którą wypełniamy również dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości.
Dlatego i w tym roku zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego „Edukacja” oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie najszerszym kręgu osób.


Zebrane środki zostaną przekazane na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie pracowni.
Jeśli tylko życzycie sobie Państwo, aby wpływy z Waszego 1% były przeznaczone na klasę Państwa dziecka to prosimy o zaznaczenie tego w deklaracji. Każdy oznaczony cel uszanujemy i rozliczymy się z niego.
W zeszłym roku klasa 3a Pani Małgorzaty Bieniek zaznaczyła w deklaracjach, aby pieniądze zebrane z 1% zostały wykorzystane na modernizacje klasy i w ramach zebranych pieniędzy Pani M. Bieniek zakupiła do klasy maty do kodowania i ozoboty o wartości 3000 zł.

Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

Print Friendly, PDF & Email

Trwa wczytywanie

Trwa wczytywanie