DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH I GIMNAZJUM, NAUCZYCIELE
Składamy serdeczne gratulacje z okazji ukończenia szkoły i uzyskania bardzo dobrych wyników egzaminów kończących edukację w Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”. Cieszymy się, że tak pięknym akcentem zakończyliście lata nauki w naszej szkole, jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć a Waszym Nauczycielom dziękujemy za wsparcie i pomoc w osiąganiu Waszych celów. „Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”, tak pisał znakomity pisarz Viktor Hugo. Sięgajcie po swoje marzenia, nie rezygnujcie z osiągania celów, nawet tych najtrudniejszych. Życzymy Wam wytrwałości, motywacji i otwartości umysłów w kolejnym etapie życia. Niech spełniają się Wasze plany życiowe, ambicje Nauczycieli i pragnienia Rodziców, a ich realizacja będzie powodem do osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Zarząd T.O.”Edukacja”,
Dyrekcja Szkół Społecznych
Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”
im. Księcia Józefa Poniatowskiego