Beata Ligocka
Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo
ligocka.b@to.edu.pl SP:7a, 7b, 8a, 8b, 8c 7b
Wykształcenie i status zawodowy
  • nauczyciel mianowany
  • magister chemii
  • egzaminator maturalny z chemii
Dodatkowe osiągnięcia
  • studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki
  • studia podyplomowe w zakresie dydaktyki nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
Print Friendly, PDF & Email