Łukasz Pilżys

– zastępca dyrektora

Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo
pilzys.l@to.edu.pl SP: 5a, 5b, 5c, 6a, 6b 7a, 7b, 8a, 8b, 8c
Wykształcenie i status zawodowy
  • nauczyciel mianowany geografii i przyrody
  • magister geografii
  • egzaminator maturalny z geografii
Dodatkowe osiągnięcia
  • studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnych
  • opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii
Print Friendly, PDF & Email