Małgorzata Bieniek
Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo
bieniek.m@to.edu.pl SP: 3a 3a SP
Wykształcenie i status zawodowy
  • nauczyciel mianowany
  • magister turystyki i rekreacji
Dodatkowe osiągnięcia
  • studia podyplomowe w zakresie integralnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami metody Marii Montessori
  • studia podyplomowe w zakresie logopedii
  • trener „Odysei umysłu”
  • instruktor rekreacji ruchowej
Print Friendly, PDF & Email