Zofia Kita
Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo
kita.z@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c 8b SP
Wykształcenie i status zawodowy
  • nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie
  • magister historii
  • egzaminator maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie
Dodatkowe osiągnięcia
  • odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej
  • współautor materiałów edukacyjnych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
Print Friendly, PDF & Email