Rok 2017

Rok 2017 Udział naszych uczniów w finałach Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych (bezkonkurencyjni w Europie, 13. miejsce na świecie). Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych w województwie łódzkim dzięki sukcesom uczniów w konkursach wojewódzkich. Znakomity wynik egzaminu gimnazjalnego (od drugiego do szóstego miejsca w województwie), Znakomite wyniki uczniów Gimnazjum w konkursach wojewódzkich. Uzyskanie certyfikatu "Zmieniająca się szkoła" potwierdzającego wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod pracy.

Rok 2016

Rok 2016 23 kwietnia Szkoła obchodzi Jubileusz 25-lecia istnienia. Na uroczystość przybywają zaproszeni goście oraz liczne grono uczniów, rodziców i absolwentów. Najlepiej w województwie łódzkim napisali sprawdzian po szkole podstawowej nasi szóstoklasiści. Z informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wynika, że średnia ze sprawdzianu uzyskana przez naszych uczniów - 88,5% daje nam pierwsze miejsce. I tak już zostanie, ponieważ zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej tegoroczny sprawdzian był ostatnim obowiązkowym egzaminem dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce.

Rok 2015

Rok 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach. W obu przypadkach Nasi uczniowie uzyskali jedne z najwyższych wyników w Łodzi. 15 kwietnia laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i nauczyciele Naszego Gimnazjum odebrali z rąk Kuratora Oświaty gratulacje i nagrody. Nasi uczniowie w tym roku szkolnym zdobyli siedem tytułów laureata.

Rok 2012

Rok 2012 Budynek Szkoły otrzymał nową elewację, od strony ulicy Inżynierskiej, w kolorze szarym i czerwonym. W dniu 19.11.12r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Oświatowego„ Edukacja”, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” został pan Marcin Sobiepański. Pani Krystyna Nowotny – nauczycielka biologii - została jednym z 4 laureatów Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Ekobelfry” w kategorii gimnazjum

Rok 2011

Rok 2011 Uroczystości jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" rozpoczęła Msza święta odprawiona 10 kwietnia w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. W sobotę 16 kwietnia w łódzkiej "Wytwórni" miały miejsce obchody związane z okrągłym jubileuszem. Pani Minister Katarzyna Hall uznała za szczególnie ważne rozbudzanie pasji i talentów w naszej szkole, a pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty podkreślił dużą liczbę laureatów i finalistów konkursów. Medale "PRZYJACIEL SZKOŁY" otrzymali rodzice naszych uczniów, nauczyciele i inni zasłużeni pracownicy placówki przy Inżynierskiej. Z radością przyjęliśmy też wiadomość, że wieloletnia praca nauczycielek naszych szkół pań: Zofii Kity, Krystyny Nowotny i Barbary Zaradzkiej została nagrodzona przyznaniem im Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Rok 2010

Rok 2010 Przeprowadzamy pierwszą w szkole wideokonferencję z uczniami w Dallas w Teksasie. Uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w międzynarodowym projekcie Global Video Projekt. Pięć pracowni wyposażamy w tablice interaktywne, a sale dydaktyczne przeznaczone dla klas 0-III w pomoce dydaktyczne z programu MEN „Radosna Szkoła”. Opublikowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2006-2010 sytuują nasze Gimnazjum wśród „Szkół sukcesu”, co oznacza, że absolwenci szkół podstawowych znakomicie wykorzystują czas nauki w gimnazjum, uzyskując istotny wzrost wszystkich kompetencji

Rok 2009

Rok 2009 Z języka angielskiego (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 2. miejsce w województwie łódzkim. Uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynają prowadzenie blogu „Internetowy pamiętnik pierwszej b”. Otrzymujemy Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Cultural Games”.

Rok 2008

Rok 2008 Z części humanistycznej (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują najlepszy wynik w województwie łódzkim. Z części matematyczno-przyrodniczej (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 3. miejsce w województwie łódzkim. Po raz pierwszy najmłodsi uczniowie wystawiają jasełka na deskach Teatru Powszechnego – dochód ze sprzedaży biletów i z aukcji przeznaczony został na rzecz oddziału onkologicznego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi.

Rok 2005

Rok 2005 Wdrażamy projekt: „Internet w każdej klasie” – w szkole powstaje sieć komputerowa w technologii Wi-Fi.

Rok 2004

Rok 2004 Wybieramy patrona szkół, którym zostaje książę Józef Poniatowski. Po raz pierwszy organizujemy „Bieg książęcy”. Z testu po klasie szóstej uczniowie uzyskują znakomity wynik – 2. miejsce w województwie łódzkim.

Rok 2003

Rok 2003 Otrzymujemy od prezydenta RP certyfikat: „Szkoła z klasą”. Z testu po klasie szóstej uczniowie uzyskują najlepszy wynik w województwie łódzkim. Po raz pierwszy organizujemy w Łagiewnikach piknik integracyjny.

Rok 2001

Rok 2001 Organizujemy uroczystości związane z 10. rocznicą istnienia. Konkurs na dyrektora szkół wygrywa pani Ewa Ciemnicka.

Rok 2000

Rok 2000 Gimnazjaliści – jako jedyni w województwie – biorą udział w międzynarodowym ekologicznym programie edukacyjnym GLOBE. Współpracując z amerykańską agencją kosmiczna NASA, otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Rok 1999

Rok 1999 Otrzymujemy certyfikat szkół promujących zdrowie. Gimnazjaliści rozpoczynają naukę w roku szkolnym 1999/2000 (pierwszy rok działalności gimnazjum).

Rok 1998

Rok 1998 Zapraszamy do szkół harcerzy – nasza drużyna zaczyna działalność.

Rok 1997

Rok 1997 Między budynkami szkoły powstaje „szklana” hala – miejsce zajęć sportowych i szkolnych uroczystości. Uzyskujemy stały dostęp do Internetu.

Rok 1994

Rok 1994 Powstaje najnowocześniejsza w Łodzi sala audiowizualna.

Rok 1993

Rok 1993 Uczniowie biorą udział w programie międzynarodowej wymiany młodzieży: „Europejskie Partnerstwo Młodych”.

Rok 1991

Rok 1991 Uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego rozpoczynają naukę w roku szkolnym 1991/1992 (pierwszy rok działalności szkół). Pierwszym dyrektorem szkół zostaje pani Łucja Misiewicz – Śnieszko. Kolejny dyrektor – pan Gerhardt Taroń – pełni obowiązki 10 lat. Powstają pierwsze pracownie przedmiotowe: chemiczno-biologiczno-fizyczna, plastyczna i komputerowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *