Kontakt

Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi

Historia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

O nas
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1998
Rok 1997
Rok 1994
Rok 1993
Rok 1991

O nas

Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi ul. Inżynierska 2/4 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem DSA II 805/5032-552/07/IS. Szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 456/20/2006. Oferta szkoły: Zapraszamy do nas młodzież w wieku od 6 do 15 lat, do nauki gry na wybranym instrumencie, min: fortepianie, skrzypcach, gitarze, perkusji, flecie, klarnecie. W naszej szkole, oprócz nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu, młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) oraz chóru. Zajęcia śpiewu to połączenie przyjemnego z pożytecznym....
Czytaj dalej

Rok 2017

Rok 2017 Udział naszych uczniów w finałach Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych (bezkonkurencyjni w Europie, 13. miejsce na świecie). Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych w województwie łódzkim dzięki sukcesom uczniów w konkursach wojewódzkich. Znakomity wynik egzaminu gimnazjalnego (od drugiego do szóstego miejsca w województwie), Znakomite wyniki uczniów Gimnazjum w konkursach wojewódzkich. Uzyskanie certyfikatu "Zmieniająca się szkoła" potwierdzającego wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod pracy.
Czytaj dalej

Rok 2016

Rok 2016 23 kwietnia Szkoła obchodzi Jubileusz 25-lecia istnienia. Na uroczystość przybywają zaproszeni goście oraz liczne grono uczniów, rodziców i absolwentów. Najlepiej w województwie łódzkim napisali sprawdzian po szkole podstawowej nasi szóstoklasiści. Z informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wynika, że średnia ze sprawdzianu uzyskana przez naszych uczniów - 88,5% daje nam pierwsze miejsce. I tak już zostanie, ponieważ zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej tegoroczny sprawdzian był ostatnim obowiązkowym egzaminem dla wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce.
Czytaj dalej

Rok 2015

Rok 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach. W obu przypadkach Nasi uczniowie uzyskali jedne z najwyższych wyników w Łodzi. 15 kwietnia laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i nauczyciele Naszego Gimnazjum odebrali z rąk Kuratora Oświaty gratulacje i nagrody. Nasi uczniowie w tym roku szkolnym zdobyli siedem tytułów laureata.
Czytaj dalej

Rok 2012

Rok 2012 Budynek Szkoły otrzymał nową elewację, od strony ulicy Inżynierskiej, w kolorze szarym i czerwonym. W dniu 19.11.12r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Oświatowego„ Edukacja”, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” został pan Marcin Sobiepański. Pani Krystyna Nowotny – nauczycielka biologii - została jednym z 4 laureatów Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Ekobelfry” w kategorii gimnazjum
Czytaj dalej

Rok 2011

Rok 2011 Uroczystości jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" rozpoczęła Msza święta odprawiona 10 kwietnia w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. W sobotę 16 kwietnia w łódzkiej "Wytwórni" miały miejsce obchody związane z okrągłym jubileuszem. Pani Minister Katarzyna Hall uznała za szczególnie ważne rozbudzanie pasji i talentów w naszej szkole, a pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty podkreślił dużą liczbę laureatów i finalistów konkursów. Medale "PRZYJACIEL SZKOŁY" otrzymali rodzice naszych uczniów, nauczyciele i inni zasłużeni pracownicy placówki przy Inżynierskiej. Z radością przyjęliśmy też wiadomość, że wieloletnia praca nauczycielek naszych szkół pań: Zofii Kity, Krystyny Nowotny i Barbary Zaradzkiej została...
Czytaj dalej

Rok 2010

Rok 2010 Przeprowadzamy pierwszą w szkole wideokonferencję z uczniami w Dallas w Teksasie. Uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w międzynarodowym projekcie Global Video Projekt. Pięć pracowni wyposażamy w tablice interaktywne, a sale dydaktyczne przeznaczone dla klas 0-III w pomoce dydaktyczne z programu MEN „Radosna Szkoła”. Opublikowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2006-2010 sytuują nasze Gimnazjum wśród „Szkół sukcesu”, co oznacza, że absolwenci szkół podstawowych znakomicie wykorzystują czas nauki w gimnazjum, uzyskując istotny wzrost wszystkich kompetencji
Czytaj dalej

Rok 2009

Rok 2009 Z języka angielskiego (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 2. miejsce w województwie łódzkim. Uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynają prowadzenie blogu „Internetowy pamiętnik pierwszej b”. Otrzymujemy Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Cultural Games”.
Czytaj dalej

Rok 2008

Rok 2008 Z części humanistycznej (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują najlepszy wynik w województwie łódzkim. Z części matematyczno-przyrodniczej (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 3. miejsce w województwie łódzkim. Po raz pierwszy najmłodsi uczniowie wystawiają jasełka na deskach Teatru Powszechnego – dochód ze sprzedaży biletów i z aukcji przeznaczony został na rzecz oddziału onkologicznego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi.
Czytaj dalej

Rok 2005

Rok 2005 Wdrażamy projekt: „Internet w każdej klasie” – w szkole powstaje sieć komputerowa w technologii Wi-Fi.
Czytaj dalej

Rok 2004

Rok 2004 Wybieramy patrona szkół, którym zostaje książę Józef Poniatowski. Po raz pierwszy organizujemy „Bieg książęcy”. Z testu po klasie szóstej uczniowie uzyskują znakomity wynik – 2. miejsce w województwie łódzkim.
Czytaj dalej

Rok 2003

Rok 2003 Otrzymujemy od prezydenta RP certyfikat: „Szkoła z klasą”. Z testu po klasie szóstej uczniowie uzyskują najlepszy wynik w województwie łódzkim. Po raz pierwszy organizujemy w Łagiewnikach piknik integracyjny.
Czytaj dalej

Rok 2001

Rok 2001 Organizujemy uroczystości związane z 10. rocznicą istnienia. Konkurs na dyrektora szkół wygrywa pani Ewa Ciemnicka.
Czytaj dalej

Rok 2000

Rok 2000 Gimnazjaliści – jako jedyni w województwie – biorą udział w międzynarodowym ekologicznym programie edukacyjnym GLOBE. Współpracując z amerykańską agencją kosmiczna NASA, otrzymują certyfikat uczestnictwa.
Czytaj dalej

Rok 1999

Rok 1999 Otrzymujemy certyfikat szkół promujących zdrowie. Gimnazjaliści rozpoczynają naukę w roku szkolnym 1999/2000 (pierwszy rok działalności gimnazjum).
Czytaj dalej

Rok 1998

Rok 1998 Zapraszamy do szkół harcerzy – nasza drużyna zaczyna działalność.
Czytaj dalej

Rok 1997

Rok 1997 Między budynkami szkoły powstaje „szklana” hala – miejsce zajęć sportowych i szkolnych uroczystości. Uzyskujemy stały dostęp do Internetu.
Czytaj dalej

Rok 1994

Rok 1994 Powstaje najnowocześniejsza w Łodzi sala audiowizualna.
Czytaj dalej

Rok 1993

Rok 1993 Uczniowie biorą udział w programie międzynarodowej wymiany młodzieży: „Europejskie Partnerstwo Młodych”.
Czytaj dalej

Rok 1991

Rok 1991 Uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego rozpoczynają naukę w roku szkolnym 1991/1992 (pierwszy rok działalności szkół). Pierwszym dyrektorem szkół zostaje pani Łucja Misiewicz – Śnieszko. Kolejny dyrektor – pan Gerhardt Taroń – pełni obowiązki 10 lat. Powstają pierwsze pracownie przedmiotowe: chemiczno-biologiczno-fizyczna, plastyczna i komputerowa.
Czytaj dalej
Print Friendly, PDF & Email

Trwa wczytywanie

Trwa wczytywanie