Odyseja umysłu

2017

Udział naszych uczniów w finałach Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych (bezkonkurencyjni w Europie, 13. miejsce na świecie).
Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych w województwie łódzkim dzięki sukcesom uczniów w konkursach wojewódzkich,
Znakomity wynik egzaminu gimnazjalnego (od drugiego do szóstego miejsca w województwie),
Znakomite wyniki uczniów Gimnazjum w konkursach wojewódzkich,
Uzyskanie certyfikatu “Zmieniająca się szkoła” potwierdzającego wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod pracy.