O nas

Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi ul. Inżynierska 2/4 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem DSA II 805/5032-552/07/IS. Szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 456/20/2006. Oferta szkoły: Zapraszamy do nas młodzież w wieku od 6 do […]

Rok 2017

Rok 2017 Udział naszych uczniów w finałach Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych (bezkonkurencyjni w Europie, 13. miejsce na świecie). Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych w województwie łódzkim dzięki sukcesom uczniów w konkursach wojewódzkich. Znakomity wynik egzaminu gimnazjalnego (od drugiego do szóstego miejsca w województwie), Znakomite wyniki uczniów Gimnazjum w konkursach wojewódzkich. Uzyskanie certyfikatu „Zmieniająca się […]

Rok 2016

Rok 2016 23 kwietnia Szkoła obchodzi Jubileusz 25-lecia istnienia. Na uroczystość przybywają zaproszeni goście oraz liczne grono uczniów, rodziców i absolwentów. Najlepiej w województwie łódzkim napisali sprawdzian po szkole podstawowej nasi szóstoklasiści. Z informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wynika, że średnia ze sprawdzianu uzyskana przez naszych uczniów – 88,5% daje nam pierwsze miejsce. I […]

Rok 2015

Rok 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach. W obu przypadkach Nasi uczniowie uzyskali jedne z najwyższych wyników w Łodzi. 15 kwietnia laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i nauczyciele Naszego Gimnazjum odebrali z rąk Kuratora Oświaty gratulacje i nagrody. Nasi uczniowie w tym roku szkolnym zdobyli siedem […]

Rok 2012

Rok 2012 Budynek Szkoły otrzymał nową elewację, od strony ulicy Inżynierskiej, w kolorze szarym i czerwonym. W dniu 19.11.12r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Oświatowego„ Edukacja”, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” został pan Marcin Sobiepański. Pani Krystyna Nowotny – nauczycielka biologii – została jednym z 4 laureatów Konkursu Wojewódzkiego […]

Rok 2011

Rok 2011 Uroczystości jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” rozpoczęła Msza święta odprawiona 10 kwietnia w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. W sobotę 16 kwietnia w łódzkiej „Wytwórni” miały miejsce obchody związane z okrągłym jubileuszem. Pani Minister Katarzyna Hall uznała za szczególnie ważne rozbudzanie pasji i talentów w naszej szkole, a pan Jan Kamiński – […]

Rok 2010

Rok 2010 Przeprowadzamy pierwszą w szkole wideokonferencję z uczniami w Dallas w Teksasie. Uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w międzynarodowym projekcie Global Video Projekt. Pięć pracowni wyposażamy w tablice interaktywne, a sale dydaktyczne przeznaczone dla klas 0-III w pomoce dydaktyczne z programu MEN „Radosna Szkoła”. Opublikowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za […]

Rok 2009

Rok 2009 Z języka angielskiego (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 2. miejsce w województwie łódzkim. Uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynają prowadzenie blogu „Internetowy pamiętnik pierwszej b”. Otrzymujemy Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Cultural Games”.

Rok 2008

Rok 2008 Z części humanistycznej (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują najlepszy wynik w województwie łódzkim. Z części matematyczno-przyrodniczej (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 3. miejsce w województwie łódzkim. Po raz pierwszy najmłodsi uczniowie wystawiają jasełka na deskach Teatru Powszechnego – dochód ze sprzedaży biletów i z aukcji przeznaczony został na […]

Rok 2005

Rok 2005 Wdrażamy projekt: „Internet w każdej klasie” – w szkole powstaje sieć komputerowa w technologii Wi-Fi.