O nas

Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi ul. Inżynierska 2/4 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem DSA II 805/5032-552/07/IS. Szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 456/20/2006. Oferta szkoły: Zapraszamy do nas młodzież w wieku od 6 do […]