Bodgan Kosztyła

Bogdan Kosztyła Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo kosztyla.b@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister teologii magister psychologii Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie informatyki kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w rodzinie zajmuje się terapią psychologiczną

Agnieszka Eljasik

Agnieszka Eljasik Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo eljasik.a@to.edu.pl SP: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister teologii Dodatkowe osiągnięcia

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo jozwiak.e@to.edu.pl 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, – Wykształcenie i status zawodowy magister sztuki, specjalizacja: grafika warsztatowa i malarstwo, nauczyciel plastyki, absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, Dodatkowe osiągnięcia opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce, autorka i współautorka szkolnych konkursów plastycznych, autorka […]

Tomasz Kędrzyński

Tomasz Kędrzyński Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo kedrzynski.t@to.edu.pl SP:7a, 7b, 8a, 8b, 8c – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister fizyki egzaminator maturalny z fizyki egzaminator przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum Dodatkowe osiągnięcia kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania dwujęzycznego fizyki internetowy kurs dydaktyki fizyki współczesnej organizowany przez Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium autor kilku zbiorów […]

Aneta Formańska

Aneta Formańska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo formanska.a@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c 5c Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister filologii germańskiej egzaminator maturalny Dodatkowe osiągnięcia

Anetta Dyrała

Anetta Dyrała Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo dyrala.a@to.edu.pl 1a, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c 5b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister filologii germańskiej egzaminator maturalny Dodatkowe osiągnięcia podyplomowe studium translacji w języku niemieckim opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum

Katarzyna Bobińska

Katarzyna Bobińska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo bobinska.k@to.edu.pl 1b, 2a, 2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c 6b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister filologii germańskiej Dodatkowe osiągnięcia podyplomowe studium translacji w języku niemieckim opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum

Marzena Rytczak

Marzena Rytczak Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo rytczak.m@to.edu.pl – – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister pedagogiki Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego

Lidia Orzechowska

Lidia Orzechowska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo orzechowska.l@to.edu.pl – – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany pedagog szkolny, wychowawca świetlicy magister pedagogiki Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej studia podyplomowe w zakresie animacji rekreacji i wypoczynku

Julia Ratecka

Julia Ratecka Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo ratecka.j@to.edu.pl WF i WF dziewcząt we wszystkich klasach – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej instruktor fitness instruktor narciarstwa trener personalny nauczyciel akademicki wychowania fizycznego