Krystyna Nowotny

Krystyna Nowotny Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo nowotny.k@to.edu.pl SP: 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel biologii, przyrody, egzaminator maturalny egzaminator egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w rodzinie odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej