Beata Ligocka

Beata Ligocka Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo ligocka.b@to.edu.pl SP:7a, 7b, 8a, 8b, 8c 7b Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister chemii egzaminator maturalny z chemii Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki studia podyplomowe w zakresie dydaktyki nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa