Bodgan Kosztyła

Bogdan Kosztyła Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo kosztyla.b@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister teologii magister psychologii Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie informatyki kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w rodzinie zajmuje się terapią psychologiczną