Łukasz Pilżys

Łukasz Pilżys – zastępca dyrektora Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo pilzys.l@to.edu.pl SP: 5a, 5b, 5c, 6a, 6b 7a, 7b, 8a, 8b, 8c – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany geografii i przyrody magister geografii egzaminator maturalny z geografii Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnych opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii