Zofia Kita

Zofia Kita Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo kita.z@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c 8b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie magister historii egzaminator maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie Dodatkowe osiągnięcia odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej współautor materiałów edukacyjnych w […]