Anna Wilczyńska-Rutkowska

Anna Wilczyńska – Rutkowska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo wilczynska.a@to.edu.pl SP: 4b, 6a, 6b 4b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany, magister filologii polskiej, Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, kwalifikacje do nauczania przedmiotu: etyka.

Małgorzata Marcinkowska

Małgorzata Marcinkowska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo marcinkowska.m@to.edu.pl SP: 4a, 5a, 5b, 5c 4a SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany, magister filologii polskiej, egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej. Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Andrzej Jagieło

Andrzej Jagieło Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo jagielo.a@to.edu.pl SP: 7a, 7b, 8a, 8b, 8c 7a SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister filologii polskiej egzaminator maturalny egzaminator z języka polskiego w gimnazjum egzaminator z języka polskiego po ósmej klasie Dodatkowe osiągnięcia instruktor Nordic Walking