Robert Plebaniak

Robert Plebaniak Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo plebaniak.r@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany doktor nauk matematycznych magister informatyki Dodatkowe osiągnięcia program autorski nauczania informatyki oparty na ECDL nauczyciel akademicki opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki

Katarzyna Turek

Katarzyna Turek Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo turek.k@to.edu.pl SP: 5a, 5c, 6a, 6b, 8c 8c SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister matematyki egzaminator z matematyki po ósmej klasie Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki

Jolanta Pabisiak

Jolanta Pabisiak Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo pabisiak.j@to.edu.pl SP: 4b, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b 8a SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister matematyki egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki egzaminator z matematyki po ósmej klasie Dodatkowe osiągnięcia opiekun laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki