Magdalena Więckowska

Magdalena Więckowska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo wieckowska.m@to.edu.pl – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel kontraktowy absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (magister Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej) absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im H. Wieniawskiego w Łodzi, specjalność: skrzypce licencjat filologii południowosłowiańskiej Dodatkowe osiągnięcia dyrygentka zespołów chóralnych […]