Jolanta Witczak

Jolanta Witczak Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo witczak.j@to.edu.pl SP: 2b 2b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister nauczania początkowego oraz wychowania przedszkolnego Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej kwalifikacje w zakresie glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej autor programu „Podstawy nauki czytania i pisania oraz kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej uczniów klasy I z […]

Katarzyna Sobczyk

Katarzyna Sobczyk Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo sobczyk.k@to.edu.pl SP: „0” „0” Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego Dodatkowe osiągnięcia dyplom pielęgniarstwa

Joanna Słonecka-Micyk

Joanna Słonecka-Micyk Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo slonecka.j@to.edu.pl SP: 3b 3b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister edukacji początkowej i reedukacji Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej studia podyplomowe z Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego

Iwona Koszlaga

Iwona Koszlaga Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo koszlaga.i@to.edu.pl SP: 2c, 3a 2c SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej autor innowacji pedagogicznej „Angielski to jest to”

Lidia Gałęcka

Lidia Gałęcka Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo galecka.l@to.edu.pl SP: 1c, 1cSP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany magister edukacji wczesnoszkolnej Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Katarzyna Czternastkiewicz

Katarzyna Czternastkiewicz Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo czternastkiewicz.k@to.edu.pl 1a 1a Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister – edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje do prowadzenia zajeć z zakresu terapii pedagogicznej kwalifikacje do realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dzieci „Przyjaciele Zippiego” członkini Polskiego Stowarzyszenia Dalton studia podyplomowe w zakresie Obsługi ruchu […]

Małgorzata Bieniek

Małgorzata Bieniek Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo bieniek.m@to.edu.pl SP: 3a 3a SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister turystyki i rekreacji Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie integralnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami metody Marii Montessori studia podyplomowe w zakresie logopedii trener „Odysei umysłu” instruktor rekreacji ruchowej

Magdalena Barszczewska

Magdalena Barszczewska Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo barszczewska.m@to.edu.pl SP: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 1b SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej magister edukacji wczesnoszkolnej Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie informatyki szkolny koordynator programu „Mistrzowie kodowania” w kl. I-III współautor materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych firmy „Moje Bambino”

Bożena Banasiak

Bożena Banasiak Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo banasiak.b@to.edu.pl SP: 2a 2a SP Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel dyplomowany Dodatkowe osiągnięcia kwalifikacje w zakresie glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej