Julia Ratecka

Julia Ratecka Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo ratecka.j@to.edu.pl WF i WF dziewcząt we wszystkich klasach – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej instruktor fitness instruktor narciarstwa trener personalny nauczyciel akademicki wychowania fizycznego

Margita Musiał

Margita Musiał Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo musial.m@to.edu.pl SP: 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 8a, 8b, 8c zajęcia na basenie – Wykształcenie i status zawodowy nauczyciel mianowany magister pedagogiki w zakresie wychowania fizycznego magister turystyki i rekreacji AWF Dodatkowe osiągnięcia studia podyplomowe w zakresie turystyki, rekreacji i hotelarstwa instruktor Pilates instruktor Aqua Fitness […]

Anna Magdy

Anna Magdy (urlop) Adres email Nauczane klasy Wychowawstwo magdy.a@to.edu.pl Tenis we wszystkich klasach – Wykształcenie i status zawodowy magister pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej magister wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z elementami magister pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową Dodatkowe osiągnięcia instruktor tenisa ziemnego instruktor gimnastyki korekcyjnej