Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Edukacja`s Got Talent”

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Edukacja`s Got Talent”

odbędzie się 26 października (wtorek) 2021 roku

w sali „Akwarium” na 6 godzinie lekcyjnej, tj. 13:20-14:05

w Szkole Społecznej im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Inżynierskiej 2/4 Łodzi.

I Cele konkursu:

– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

– propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

– promocja nowych talentów,

– utrwalenie i wzbogacenie leksyki,

– praca nad poprawną wymową,

– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

– przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowania się na scenie.

 

II. Warunki uczestnictwa:

– Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VII, zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

A) klasy IV – V

B) klasy VI – VII

 

– Uczestnicy występują solo lub w duecie

– Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 22 października nauczycielkom:

 

p. Magda Zając – języka angielski

 

 

p. Magda Więckowska – muzyka

 

– wykonawcy przygotowują i prezentują jedną dowolną piosenkę w języku angielskim (British English lub American English)

– podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny lub nagranie instrumentalne na płycie CD/pendrive (bez słów, półplayback – ewentualne chórki).

– nośnik multimedialny (płyta CD lub pendrive) z podkładem muzycznym oraz wydrukowany oryginalny tekst utworu należy dostarczyć członkom komisji bezpośrednio przez występem

– uczeń wykonuje piosenkę z pamięci

– uczeń musi rozumieć słowa piosenki – przed występem uczeń krótko omawia treść prezentowanego utworu w języku polskim

– repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika

– piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści

– po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

– na ocenę nie wpływa rodzaj akompaniamentu (podkład mp3, gra „na żywo”).

 

III. Ocena i nagrody:

– Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się : p. Magda Zając (j. angielski),

p. Magda Więckowska (muzyka)

– Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:

 

Językowe:

– wymowa

– rozumienie treści utworu

– zgodność wykonywanego tekstu z oryginałem

– poprawność gramatyczna

 

Muzyczne:

– dobór repertuaru

– interpretacja utworu

– indywidualność artystyczna

– dykcja

– ogólny wyraz estetyczno – artystyczny

 

Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

 

IV. Postanowienia końcowe:

– Decyzje Jury są ostateczne.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) dyplomy oraz upominki

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują cząstkowe oceny bardzo dobre z języka angielskiego

i muzyki. Laureaci (trzy pierwsze miejsca) otrzymują cząstkowe oceny celujące

Etap szkolny