Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Informacje

Czesne płatne do 5-go dnia każdego miesiąca.

Zarząd Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” podjął uchwałę dotyczącą zmian w wysokości opłat czesnego.

Od dnia 01.02.2020r. podstawowe czesne wynosi:

– w kl. I-VIII Szkoły Podstawowej: 850,00 PLN

– w kl. “0”: 704 PLN

Przy drugim dziecku uczącym się w naszej szkole zostaje przyznana zniżka w wysokości 20%, przy trzecim dziecku – 30%.

Rodzice, którzy podpisali umowy w brzmieniu z roku 2013 zachowują nabyte zniżki w opłacie czesnego.

W razie opóźnienia w zapłacie czesnego, Rodzice są zobowiązani do zapłaty odsetek ustawowych.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”.

Od dnia 01.09.2021r. czesne wynosi:

dla klas 0- I – 850,00 PLN

dla klas II – VIII – 890,00 PLN

W związku ze zmianą banku obsługującego płatności TOE, od dnia 1.09.2020r. wszystkie płatności należy wnosić na konto w banku:

ING Bank Śląski nr rachunku: 50 1050 1461 1000 0090 3214 8497

Welcome to The New School athletics program. Our sports program is a great way for students to enjoy the spirit of competition in a safe, structured environment, while using their talents to strive for success and excellence at a high level.

Open House

Our eager children have a real thirst for learning and our excellent staff team are committed and dedicated in ensuring that each and every child achieves. We have high standards and expect the best.
Liberal Arts 50%
Health 20%
Agricultural 70%
Agricultural 70%
Daily menu signs are posted at the beginning of all meal lines. Items offered as a part of lunch are listed within the grain, protein, milk, fruit and vegetable spaces on the menu board.

Daily menu signs are posted at the beginning of all meal lines. Items offered as a part of lunch are listed within the grain, protein, milk, fruit and vegetable spaces on the menu board.

Daily menu signs are posted at the beginning of all meal lines. Items offered as a part of lunch are listed within the grain, protein, milk, fruit and vegetable spaces on the menu board.