Inspektor danych osobowych – p. Ewelina Węgłowska

Kontakt do inspektora danych osobowych: weglowska.e@to.edu.pl

tel.: 42-636-81-5