Kontakt

Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Oświatowe „Edukacja” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 2/4, 93-569, dane kontaktowe: email: biuro@to.edu.pl, numer telefonu: 42 636 81 53.
 2. W związku z tworzeniem zbiorów zawierających informacje dotyczące działalności Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi administrator przetwarza następujące dane:
  1. adres email – wyłącznie w przypadku wypełniania ankiety przez osobę zalogowaną do systemu toe.edu.pl – w celach statystycznych,
  2. każdorazowo numer IP komputera, z którego dokonano wypełnienia ankiety – w celach statystycznych.
 3. Podane przez Panią/Pana dane przechowywane będą do czasu przekazania w formie pisemnej Zarządowi przez Panią/Pana informacji o wycofaniu wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania danych osobowych), do ich usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, w tym elektroniczny, z wykorzystaniem podanych powyżej danych kontaktowych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w  sprawach ochrony  swoich  danych  osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: weglowska.e@to.edu.pl;  pod  numerem  telefonu 42 636 81 53; lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 2.
Print Friendly, PDF & Email

Trwa wczytywanie

Trwa wczytywanie