Projekt kalendarza na rok szkolny 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Data

Wydarzenie

1.09.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rocznice sierpniowe i wrześniowe

05.09.

Zebrania z rodzicami

29-30.09

Wycieczki jesienne

14.10.

Ślubowanie / Dzień Edukacji Narodowej

17.10

Zebranie z rodzicami

19.10.

Rocznica śmierci patrona/Bieg na orientację

31.10

Dodatkowy dzień wolny

11.11.

Święto Niepodległości – Dzień wolny

25.11.

Święto misia kl. 0-III

30.11.

Andrzejki

05.12

Zebranie z rodzicami

05.12

Wystawienie propozycji ocen w pierwszym półroczu

22.12.

Klasowe spotkania wigilijne/ Jasełka

23.12.- 31.12

Ferie świąteczne

06.01

Święto Trzech Króli – dzień wolny

09.01.

Zebrania z rodzicami – I półrocze

16.01-29.01.

Ferie zimowe

1.03.

Dzień pamięci żołnierzy wyklętych

06.03

Zebranie z rodzicami

06 – 11.04

Przerwa świąteczna

17.04

Konsultacje dla rodziców

25.04.

Święto szkoły, Bieg Książęcy

26.04

Apel – Święta majowe

02.05

Dodatkowy dzień wolny

03.05

Święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

04-05.05

Dodatkowe dni wolne

22.05.

Zebranie z rodzicami – propozycje ocen

23-25.05

Egzamin ósmoklasisty i sprawdziany wewnątrzszkolne dla

klas IV-VII.

23-25.05

Zielone szkoły klas 0-III

29.05-02.06

Zielone szkoły klas IV – VIII

08.06.

Boże Ciało

09.06.

Dodatkowy dzień wolny

23.06.

Zakończenie roku szkolnego