FunkcjaImię i nazwisko

Prezes Zarządu

Arkadiusz Bilski

Wiceprezes Zarządu

Skarbnik Zarządu

Dorota Gryta

Sekretarz Zarządu

Andrzej Jagieło

Członek Zarządu

Aleksandra Oszczęda-Gaj

Michał Koziej

Paulina Dorman-Okońska

 

Kontakt z zarządem: zarzadtoe@to.edu.pl

W 2020 roku Towarzystwo Oświatowe Edukacja otrzymało darowiznę na cele statutowe od PRZEDSIĘBIORSTWA WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO GEN SP Z O. O. Oddział ŁÓDŹ ul. Pojezierska 97K 91-341 Łódź w wysokości 50.000zł.

Jako Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, w imieniu swoim uczniów i nauczycieli szkoły oraz Towarzystwa Oświatowego „EDUKACJA”, organu prowadzącego szkołę, kieruję gorące podziękowania za przekazaną darowiznę, której kwota w całości zostanie przeznaczona na poprawę warunków działań edukacyjnych realizowanych w szkole, w szczególności infrastruktury informatycznej szkoły. Jesteśmy wdzięczni za ten niezwykle hojny gest empatii i gotowości dzielenia się z innymi.

Dobrosław Bilski