Zarząd

Towarzystwa Oświatowego “Edukacja”

Arkadiusz Bilski

Prezes Zarządu

Kilka słów o mnie

-

Wiceprezes Zarządu

Kilka słów o mnie

Dorota Gryta

Skarbnik

Kilka słów o mnie

Andrzej Jagieło

Sekretarz

Kilka słów o mnie

Aleksandra Oszczęda-Gaj

Członek Zarządu

Kilka słów o mnie

Michał Koziej

Członek Zarządu

Kilka słów o mnie

Paulina Dorman-Okońska

Członek Zarządu

Kilka słów o mnie

Napisz do nas...