REGULAMIN PRACY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „EDUKACJA” W ŁODZI