REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „ EDUKACJA” (dalej: Regulamin)