STATUT TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „EDUKACJA” – tekst jednolity na dzień 24 listopada 2021 r.

STATUT TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „EDUKACJA” – tekst jednolity na dzień 24 listopada 2021 r.