Etwinning

2004

Z języka angielskiego (testu po klasie III) gimnazjaliści uzyskują znakomity wynik – 2. miejsce w województwie łódzkim.

Uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynają prowadzenie blogu „Internetowy pamiętnik pierwszej b”

Otrzymujemy Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Cultural

Games”.