Europejskie Partnerstwo Młodych

1993

Uczniowie biorą udział w programie międzynarodowej wymiany młodzieży: „Europejskie Partnerstwo Młodych”