Nasze ekologiczne pracownie

2020

Towarzystwo Oświatowe ”Edukacja” otrzymało i wykorzystało w ramach projektu ”Nasze ekologiczne pracownie” dotację pochodzącą od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 49 986zł.Nazwa projektu: ” Eko- fizyka ,biologia ,chemia wraz z geografią nasz świat przemienia”.
W ramach realizacji projektu odnowiono i wyposażono pracownię przyrodniczą.