Powstanie gimnazjum

1999

Otrzymujemy certyfikat szkół promujących zdrowie.

Gimnazjaliści rozpoczynają naukę w roku szkolnym 1999/2000 (pierwszy rok działalności gimnazjum).