Powstanie Szkoły Muzycznej

2005

Otrzymujemy certyfikat szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

Uczniowie rozpoczynają naukę w Szkole Muzycznej I Stopnia (pierwszy rok działalności).

Zaczynamy korzystać z dziennika elektronicznego.