Rok medalowy

2011

Uroczystości jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” rozpoczęła Msza święta odprawiona 10 kwietnia w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. W sobotę 16 kwietnia w łódzkiej “Wytwórni” miały miejsce obchody związane z okrągłym jubileuszem.
Pani Minister Katarzyna Hall uznała za szczególnie ważne rozbudzanie pasji i talentów w naszej szkole, a pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty podkreślił dużą liczbę laureatów i finalistów konkursów.
Medale “PRZYJACIEL SZKOŁY” otrzymali rodzice naszych uczniów, nauczyciele i inni zasłużeni pracownicy placówki przy Inżynierskiej.

Z radością przyjęliśmy też wiadomość, że wieloletnia praca nauczycielek naszych szkół pań: Zofii Kity, Krystyny Nowotny i Barbary Zaradzkiej została nagrodzona przyznaniem im Medalu Komisji Edukacji Narodowej.