Szkoła sukcesu

2010

Przeprowadzamy pierwszą w szkole wideokonferencję z uczniami w Dallas w Teksasie.

Uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w międzynarodowym projekcie Global Video Projekt.

Pięć pracowni wyposażamy w tablice interaktywne, a sale dydaktyczne przeznaczone dla klas 0-III w pomoce dydaktyczne z programu MEN „Radosna Szkoła”.

Opublikowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2006-2010 sytuują nasze Gimnazjum wśród „Szkół sukcesu”, co oznacza, że absolwenci szkół podstawowych znakomicie wykorzystują czas nauki w gimnazjum, uzyskując istotny wzrost wszystkich kompetencji