“Travelling Robot”

2019

W ramach realizowanego przez uczniów klasy 5a międzynarodowego projektu eTwinning „Travelling Robot” odbyły się w naszej szkole dwie videokonferencje ze szkołami i przedszkolami należącymi do grupy projektowej.

Podczas spotkania „online” z rówieśnikami z Coimbry w Portugalii oraz z Polski uczniowie rozszyfrowali kody QR przy pomocy szkolnych tabletów. Odkodowane w ten sposób angielskie słownictwo posłużyło do tworzenia przez dzieci wypowiedzi tematycznie związanych ze szkołą, a także zostanie opracowane w formie obrazkowego internetowego słowniczka wyrazów obcych.

Podczas drugiej videokonferencji dzieci z klasy 5a nauczyły młodszych kolegów opisywania przedmiotów po angielsku przy pomocy poznanych nazw kolorów.

Kolejnym etapem projektu „Travelling Robot” będą zadania związane z kodowaniem przy okazji oczekiwanego przez nas na Inżynierskiej ozobota Ozi, który odwiedza szkoły partnerskie w Europie.

Realizowany projekt rozwija nie tylko kompetencje ICT oraz językowe naszych uczniów, ale także zawiera elementy doradztwa zawodowego.

„Zakodowane” videokonferencje odbyły się w ramach European Code Week 2019.

M.Zając