Klasa “0”

  • Przygotowanie do nauki czytania i pisania metodą analityczno-syntetyczną w oparciu o program wychowania i kształcenia sześciolatków
  • Nauka pojęć matematycznych w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Wychowanie przez sztukę
  • Język angielski
  • Informatyka
  • Opieka świetlicowa
  • Możliwość udziału w kołach zainteresowań dla klas I-III
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu