Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny – Dzień Czystego Powietrza i Dzień bez Zakupów

Dzień Czystego Powietrza

O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Na istotę tego problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony został Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest każdego roku 14 listopada. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym największego skarbu. Uczniowie klasy 7 a wykonali plakaty na lekcji chemii włączając się do obchodów tego dnia w ramach projektu „ Kalendarz ekologiczny”

Dzień bez Zakupów

W 2021 roku obchody Dnia bez zakupów przypadły na 27 listopada. Dzień bez zakupów zwany również Buy Nothing Day został zainicjowany w latach 90 tych XX wieku jako protest przeciwko zbędnym zakupom oraz nadmiernej konsumpcji w krajach rozwiniętych. W Polsce pierwsze obchody tego świeta odbyły się w 2003 roku. W tym dniu wiele osób na całym świecie powstrzymuje się przed wykonaniem jakichkolwiek zakupów. Dzień bez Zakupów jest także doskonałą okazją do spędzenia czasu z najbliższymi , uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. Święto skłania do głębokiej refleksji nad nadmiernym kupowaniem , często niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie klasy 7 b wykonali plakaty na lekcji biologii włączając się do obchodów tego dnia w ramach projektu „Kalendarz ekologiczny”.

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Data rozpoczęcia projektu:
Planowana data zakończenia:
Data zakończenia projektu: