Projekt klas szóstych „W 80 dni dookoła świata z Fileasem Foggiem”

Na początku maja klasy szóste realizowały projekt międzyprzedmiotowy dotyczący lektury „W 80 dni dookoła świata”. Celem naszych działań było prześledzenie trasy podróży dookoła świata w odniesieniu do wydarzeń z lektury. Aby poszerzyć wiedzę uczniów o świecie przedstawionym w dziele literackim, zaprosiłyśmy do współpracy nauczycieli uczących języka angielskiego i geografii. Wprowadzenie do projektu miało miejsce w połowie kwietnia.               

Na języku polskim uczniowie w każdej klasie szóstej zostali podzieleni na cztery grupy – „Europę”, „Arykę”, „Azję” oraz „Amerykę” i otrzymali zadania do realizacji. Każda grupa miała przygotować w prezentacji komputerowej następujące zagadnienia: trasę podróży, mapkę, opis ciekawych miejsc, przygody bohaterów, ciekawostki o kulturze, wierzeniach, zwyczajach, komiks lub budowlę z klocków z opisem najciekawszej przygody oraz kartkę z pamiętnika. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie poszerzyli wiadomości na temat warunków życia w wiktoriańskiej Anglii, a w szczególności w Londynie. Na lekcji geografii uczniowie prześledzili na mapie trasę bohaterów z Londynu dookoła świata. Odszukali miasta i państwa na podanych kontynentach. Wyjaśnili zagadkę różnicy czasu, która miała miejsce w czasie podróży. 

5 maja w klasie 6a i 10 maja w klasie 6b na lekcjach języka polskiego nastąpiło podsumowanie projektu, czyli prezentacja wyników prac grup. Dzięki wiadomościom uzyskanym na języku polskim, języku angielskim  oraz geografii prezentacje, wypowiedzi, prace plastyczne, mapki, kartki z pamiętnika były bogate treściowo i atrakcyjne dla odbiorców.  

Fragmenty prezentacji 

Uczniom klas szóstych gratulujemy efektów pracy grupowej, a nauczycielom dziękujemy za współpracę.  

Małgorzata Marcinkowska 

Anna Wilczyńska – Rutkowska

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Data rozpoczęcia projektu:
Planowana data zakończenia:
Data zakończenia projektu: