Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Facebook
Twitter
LinkedIn

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 listopada 2023r. o godzinie 18:00. W przypadku braku kworum drugi termin (zgodnie ze statutem) przewidziany jest na godzinę 19:00. W załączeniu proponowany porządek obrad.

Jednocześnie, w związku ze zmianami w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i tym samym koniecznością wyboru rezerwowych członków, 22 listopada br. o godzinie 18:00 zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum drugi termin (zgodnie ze statutem) przewidziany jest na godzinę 19:00. W załączeniu proponowany porządek obrad.

W przypadku propozycji zmian w porządku obrad lub chęci zgłoszenia uchwał, proszę o ich przesłanie w wersji elektronicznej, na adres biuro@to.edu.pl do dnia 17.11.2023 do godziny 20:00.

Zarząd Towarzystwa Oświatowego “Edukacja”

Zobacz inne

DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WESOŁO

Dnia 26.05 odbył się w naszej szkole dzień języka niemieckiego na wesoło. W ramach tego klasa 6b przygotowała w języku niemieckim przedstawienie

Comments are closed.