Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Facebook
Twitter
LinkedIn

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 listopada 2022r. o godzinie 18:00. W przypadku braku kworum drugi termin (zgodnie ze statutem) przewidziany jest na godzinę 19:00. W załączeniu proponowany porządek obrad.

Jednocześnie, w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i jednego z członków Zarządu, 23 listopada br. o godzinie 18:00 zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum drugi termin (zgodnie ze statutem) przewidziany jest na godzinę 19:00. W załączeniu proponowany porządek obrad.

Zarząd Towarzystwa Oświatowego “Edukacja”

Zobacz inne

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Zarząd Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 listopada 2023r. o godzinie 18:00.

DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA WESOŁO

Dnia 26.05 odbył się w naszej szkole dzień języka niemieckiego na wesoło. W ramach tego klasa 6b przygotowała w języku niemieckim przedstawienie

Comments are closed.